OPŠTI USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE

PORUDŽBINA je odnos kupca (poručioca robe koji se obavezao da će platiti robu) i servisa CvetniSvet koji se obavezao da će poručenu i plaćenu robu dostaviti na mesto i/ili adresu koju je kupac dostavio

PORUDŽBINA je AKTIVNA kada je kupac ispuni sve obaveze prema prodavcu, tj izvrši plaćanje i dostavi sve relevantne informacije o dostavi robe.

KUPAC je lice koje je poručilo robu preko servisa CvetniSvet.

PRODAVAC je u ovoj situaciji servis CvetniSvet.

PRIMALAC je lice kome je KUPAC namenuo (poslao) robu putem servisa CvetniSvet.

PRIMANJE PORUDŽBINE

Servis CvetniSvet prima porudžbine putem web stranice ili preko telefona, za sve detaljnije informacije i konsultacije slobodno nas kontaktirajte.

KUPAC je obavezan da servisu CvetniSvet predoči sve relevantne i istinite podatke koji su neophodni za uspešnu i neometanu realizaciju porudžbine.

Pod ovim podrazumevamo: Lične podatke KUPCA (popunjava u formularu prilikom poručivanja), ime, prezime, adresu i kontatk telefon PRIMAOCA (popunjava se u formularu prilikom poručivanja)

ROKOVI I TERMINI ISPORUKE

Servis CvetniSvet će primljenu porudžbinu realizovati prema uputstvima KUPCA (dostava robe na navedenu adresu, navedenoj osobi u navedeno vreme).

Servis CvetniSvet zadržava pravo da tačno vreme dostave prilagodi trenutnim mogućnostima na terenu uz obavezu da odstupanje ne bude veće od 55 minuta pre ili posle navedenog termina isporuke (u praksi se pokazalo da odstupanje ne bude više od 15 minuta).

Dostava cveća na sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) isporučuje se najkasnije 90 minuta pre zakazanog termina sahrane.

DOSTAVA

CvetniSvet će poručeu robu (cvetni aranžnan, poklon…) isporučiti na adresu primaoca.

Kupac može biti i primalac, npr. ukoliko žurite ili jednostavno nemate mogućnosti da fizički dođete do cvećare mi ćemo Vam sa velikimm zadovoljstvom uštedeti vreme. U situaciji da primalac nije na adresi, robo može primiti i druga osoba u njegovo ime, naravno ukoliko to ona želi.

Po obavljenoj dostavi servis CvetniSvet će obavestiti kupca o isporuci robe (SMS, email, poziv…)

Kupac je obavezan da bude telefonski dostupan u vreme isporuke robe.

Za dostave u privredne subjakte, javne ustanove…

Potrebno je navesti tačan naziv ustanove, broj kancelarije, lokal…

Kod ovih dostava (ukoliko nije moguće lična isporuka), dostava se smatra isporučenom kada poručenu robu (cvetni aranžman, poklon…) primi lice koje je zaduženo za to (portir, dežurna sestra…).

REALIZACIJA DOSTAVE

Dostava se smatra izvršenom kad primalaca ili drugo lice koje se nalazi na adresi primi robu u svoje ruke, potpisivanje dostavnice je opciono, zavisi od želje i raspoloženja primaoca.

CvetniSvet će se truditi da Vaša porudžbina bude realizovana u dogovorenom vremenu uz što manje vremensko odstupanje, ali u dole navedenim situacijama dostava će se smatrati izvršenom iako roba nije u mogućnosti da se isporuči iz sledećih razloga:

* Primalac ne želi da primi pošiljku;

* Netačni podatci (adresa, ime i prezime…);

* Primalac nije u navedenom vremenu na adresi, a druga lica ne žele da u njegovo ime prime pošiljku;

* Viša sila.

U prva tri slučaja  kontaktiraćemo kupca i izvestiti ga o nastaloj situaciji. Kupac može ukoliko to želi u roku od 24 sada preuzeti poručeni aranžman, polon… u prostorijama ćvećare. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne javi na telefon, dostava će se smatrati izvršenom.

U slučaju “Više sile” ponašaćemo se u skladu sa situacijom i uz konsultaciju sa kupcem iznaći najbolje rešenje na obostrano zadovoljstvo.

REKLAMACIJE

Reklamacije na izporučeni cvetni aranžman CvetniSvet uvažava ukoliko je prijavljena u roku od 1 sata nakon dostave robe (cvetnog aranžmana, poklona…).

Reklamacije će se uvažiti u slučaju da CvetniSvet nije ispoštovao bilo koji deo dogovora prilikom poručivanja robe, ukoliko je došlo do slanja pogrešnog aranžmana, zamena adrese, isporuka pogrešnoj osobi.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Plaćenu porudžbinu nije moguće otkazati.
Ukoliko postoji mogućnost možemo Vam izaću u susret da dostavu odložimo za drugi termin ili na drugu adresu.

FOTOGRAFIJE I IZGLED

Sve fotografije na web sajtu su originalne fotografije
CVETNIH ARANŽMANA KOJE SMO MI IZRADILI, nema slika cvetnih aranžmana preuzetih sa interneta.

CVEĆE I BILJNI MATERIJAL

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala CvetniSvet nije u mogućnosti da Vam garantuje da će izgled proizvoda biti identičan kao na slici. Naime do odstupanja može doći u nijansi boje, fenološkoj fazi zrelosti kao i u pojedinim vrstama cveća kod aranžmana sa mešanim cvećem. Ova odstupanja su uglavnom vezana za samu sezonost biljne proizvodnje. CvetniSvet će nastojati na tome da poručeni aranžman što vernije odgovara onom koji je na slici, CvetniSvet zadržava pravo zamene jednog ili više elemenata (uz obavezu da aranžman i dalje stilom i formom odgovara onom na slici), a sve u cilju pružanja  što bolje i kvalitetnije usluge kupcu.

Cveće je zivi proizvod, iako CvetniSvet garantuje da za izradu aranzmana koristi sveže i kvalitetno cveće, dužina života samog proizvoda zavisi od vrste biljke, uslova nege i čuvanja koje mu korisnik pruža, tako da se ograđujemo od ogovornosti ukoliko dođe do preranog uvenuća, a koje je izazvano nestručnom i nedovoljnom negom biljke.

OPIS NAČINA ZAŠTITE POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI:

„Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka preduzeće SZTR TR TAMARA, niti eMS d.o.o. koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun preduzeća SZTR TR TAMARA, nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.

“Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.”
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni process naplate obavlja na stranicama banke.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica , delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,
SZTR TR Tamara je u obavezi je da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU TIPA:

U ime SZTR TR TAMARA obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogočuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Vaša email adresa koju unesete prilikom registracije neće biti iskorišćena za druge namene osim za kontakt prilikom poručivanja i kupovine. Vaša email adresa neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

U slučaju potrebe vaši lični podaci poput broja telefona će biti iskorišćeni za potrebe ostvarivanja kontakta i provere vaših podataka i porudžbina ali neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

Ukoliko primalac porudžbine nije siguran ili je u nedoumici od koga je ista poslata CvetniSvet zadržava pravo da na zahtev privaoca pružiti uvid u infomacije o KUPCU, radi identifikacije pošiljaoca (KUPCA).

Korišćenjem usluga CvetniSvet pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da se ne koristite usluge CvetniSvet.

Poručivanjem preko servisa CvetniSvet podrazumeva se da je KUPAC upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVETNIH ARANŽMANA i da je u celosti saglasan sa njima.

CVEĆE DOSTAVLJAMO SAMO NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA I OKOLINE Dismiss